mg4355娱乐城 -> 日记 -> 悲哀

悲哀

 • jīn
 • tiān
 •  
 • shí
 • zài
 • shì
 • tài
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • shuō
 • ne
 •  
 • fǎn
 • 今天,我实在是太。。。。。。怎么说呢?反
 • zhèng
 • jiù
 • shì
 • hěn
 • nǎo
 •  
 • wén
 • zhī
 • kǎo
 • le
 •       
 • fèn
 •  
 • āi
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • zuò
 • 正就是很苦恼,语文只考了88分,唉,为什么作
 • wén
 • shì
 • de
 • zhì
 • mìng
 • de
 • gēn
 • ya
 •  
 • 文是我的致命的根呀。
 •  
 •  
 • yǒu
 • shuí
 • néng
 • gào
 • zěn
 • me
 • xiě
 • zuò
 • wén
 • cái
 • néng
 • gāo
 • fèn
 • ne
 •  
 •  有谁能告诉我怎么写作文才能得高分呢?
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:悲哀
   今天,我实在是太。。。。。。怎么说呢?反正就是很苦恼,语文只考了88分,唉,为什么作文是我的致命的根呀。
   有谁能告诉我怎么写作文才能得高分呢?
   

  mg4355娱乐城 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by mg4355娱乐城www.dabaishae.com© 2012 www.dabaishae.com Inc.
  Copyright © 2010 mg4355娱乐城